Logo: opti-pack, link to front pageLogo: opti-pack, link to front page
opti-pack
 Dansk Dansk   Print Print  Log in Log in  Search Search
You are here: opti-pack > X - Sweden

X - Sweden

Aim organisation

OPTI-PACK grundar sig på nationella projekt i Danmark, Norge och Sverige. Det danska projektet har fokuserat på praktiska industriella metoder för dokumentation av de sex CEN-standarder som är kopplade till förpackningsdirektiven. Det svenska projektet har fokuserat på hur företag ska arbeta med EN-standardena som är kopplade till de väsentliga kraven i EU:s förpackningsdirektiv. Det norska projektet, slutligen har arbetat med benchmarking för förpackningsoptimering.

OTPI-PACK har utvecklat en nordisk metod som testats på ett stort antal företag i alla de fem skandinaviska länderna.

NIF


 Links