Logo: opti-pack, link to front pageLogo: opti-pack, link to front page
opti-pack
 Dansk Dansk   Print Print  Log in Log in  Search Search
You are here: opti-pack > X - Sweden

X - Sweden

NIF

Förpackningsdirektivet (94/62/EC and 2004/12/EC) och de sex standarderna EN13427-13432 definierar de krav som måste uppfyllas för att en förpackning ska få säljas - fylld eller ofylld - på den europeiska marknaden. Standarderna ger dock inte alltid företagen detaljerad instruktion när det gäller optimering av förpackningen. OPTI-PACK är ett skandinaviskt projekt vars mål är att ge industrin praktiskt tillämpbara metoder.

På områden där ett företag inte har metoder för optimering av förpackningar och dokumentering av genomförd optimering kan OTPI-PACK vara till god hjälp. OPTI-PACK innehåller ett antal olika avsnitt enligt följande:

  • En beskrivning av systemet och dess struktur. Här finns bakgrunden till EU-direktivet och standarderna samt en övergripande introduktion till hur man kan utvärdera att man uppfyller de väsentliga kraven.
  • En Verktygslåda med ett antal olika utvärderingsmetoder baserade på teori och vetenskap. Denna handbok är väl lämpad till uppgradering av teknologin i ett företag och kan användas i början av processen och för nyanställda. Verktygslådan innehåller även:
      • Utrustning för utvärdering av förpackningar - en bok till hjälp vid införskaffandet av nödvändig utrustning i de fall en utvärderingsmetod kräver speciell utrustning. Boken ger exempel på såväl professionell egen eller hyrd utrustning som enkel, kostnadseffektiv utrustning. Boken är bara avsedd att användas då systemet implementeras i företaget.
      • Procedurer och checklistor innehåller ett antal hjälpmedel för den dagliga förpackningsutformningen. Här finns ett antal blad att kopiera för att säkerställa att alla delar av utvärderingen utförs och med utrymme för att ange resultaten av utvärderingen för att kunna dokumentera optimeringsprocessen.

Verktygslådan är utformad som en lång lista på olika utvärderingsmetoder. Ett företag kan välja mellan olika metoder, vid utvärdering av sina förpackningar. Noteras skall att ingen metod är fullkomlig.

En optimeringsmetod är en förutsägelse om framtiden. Olika metoder kan kanske tillämpas med begränsade resurser, men kan också samtidigt vara oprecisa. En felaktig förutsägelse kan resultera i antingen en för klen förpackning (= skadade produkter = kostnader och förlorad goodwill) eller en för stark förpackning (= onödiga kostnader för förpackning och distribution).

Varje produkt - och varje företag - är unik och det finns ingen metod som kan tillämpas på alla. OPTI-PACK erbjuder företagen en lista på användbara metoder att välja ur. Alternativet är att utveckla andra, egna metoder. Det skall påpekas att listan på metoder i OPTI-PACK inte är komplett.

 


 Links