Logo: opti-pack, link to front pageLogo: opti-pack, link to front page
opti-pack
 Dansk Dansk   Print Print  Log in Log in  Search Search
You are here: opti-pack > X - Norway

X - Norway

NIF

OPTI-PACK er et skandinavisk prosjekt som er finansiert av Nordisk Industrifond med det formål å:

  • Gi bedrifter praktiske verktøy til å overholde EUs Emballasje- og Emballasjeavfallsdirektiv (94/62/EC og 2004/12/EC) og de 6 harmoniserte CEN-standardene - EN13427-13432.
  • Hjelpe de nasjonale myndigheder med å implementere dette direktivet og tilhørende standarder.
  • Utvikle industrielle metoder for å evaluere emballasje etter EN13428, som krever at alle emballerte produkter skal være optimert/minimert i henhold til 10 kriterier.

Elementene i OPTI-PACK var allerede delvis utviklet nasjonalt i de nordiske landene i virksomheter, organisasjoner og institutter før prosjektet startet i 2002. Dette hadde skjedd  i flere nasjonale prosjekter. Gjennom Opti-pack prosjektet har man samordnet kunnskapen fra de nasjonale prosjektene og videreutviklet den til en felles nordisk forståelse for direktivet og rutiner for å gjennomføre dette arbeidet i praksis.

 DownloadIntroduction to OPTI-PACK (110 KB) 

Deltagerne i Opti-Pack er:

 

Organisasjoner:

Institutter:

Bedrifter

Danmark

Finland

Island

 

Norge

 

Sverige

 


 Links