Logo: opti-pack, link to front pageLogo: opti-pack, link to front page
opti-pack
 Dansk Dansk   Print Print  Log in Log in  Search Search
You are here: opti-pack > X - Norway

X - Norway

EUs Emballasje- og Emballasjeavfallsdirektiv (94/62/EC og 2004/12/EC) og de 6 CEN-standardene (EN13427-13432) stiller en rekke krav til alle emballerte produkter som markedsføres i EU. Men disse standardene stiller ikke nøyaktige krav til hvordan denne optimeringen skal gjennomføres. Det skandinaviske prosjektet, OPTI-PACK, har derfor hatt som formål å utvikle praktiske industrielle metoder til dette.

OPTI-PACK har arbeidet på grunnlag av bedriftenes eksisterende dokumentasjonssystemer, som for eksempel allerede er definert i ISO9000 eller ISO14001. OPTI-PACK systemet er bygget opp etter følgende struktur:

 • Systembeskrivelse som også gir bakgrunnen for Direktivet og standardene, samt hvordan man innfører dette i praksis ute i bedriftene.
 • Toolbox (Verktøyskasse) som inneholder en rekke praktiske industrielle optimeringsmetoder med tilhørende teori. Disse bygger på et vitenskapelig grunnlag. Systemet er også en lærebok med henblikk på å øke kunnskapsnivået ute i bedriftene. Toolboxen inneholder også:
   • Beskrivelse av det testutstyret som kan brukes for å optimere emballasje. Denne inneholder både beskrivelser av profesjonelt utstyr og mer enkle og billige testoppstillinger.
   • Prosedyrer og sjekklister som beskriver og understøtter optimeringsmetodene som kan brukes ute i bedriftene.
   • En veiledning til hvordan man kan beregne og benytte nøkkeltall som hjelp til å evaluere og dokumentere emballasjeoptimering.

Toolboxen inneholder opp til flere forskjellige testmetoder til optimering av samme elementer. Bedriftene har mulighet til å velge mellom flere metoder, men man må være oppmerksom på at ingen av disse metodene er perfekte.

Å optimere et emballasjesystem er en kompleks jobb, som krever et helhetlig perspektiv på alle kravene som stilles til emballasjen gjennom hele verdikjeden. En gal beslutning kan få store konsekvenser i form av enten en for svak emballasje, slik at det blir skader eller tap av goodwill, eller en for sterk emballasje, som medfører for høye omkostninger til både transport og emballasje. Nå kan man også få bøter hvis offentlige myndigheter oppdager dette (for eksempel i England har dette skjedd).

Hvert eneste produkt og virksomhet er spesiell, derfor er det vanskelig å anbefale en generell optimeringsmetode. OPTI-PACK tilbyr en beskrivelse av en rekke optimeringsmetoder. Det er opp til bedriftene å velge hvilken fra produkt til produkt. OPTI-PACK er imidlertid ikke komplett og andre metoder finnes også.

NIF


 Links