Logo: opti-pack, link to front pageLogo: opti-pack, link to front page
opti-pack
 Dansk Dansk   Print Print  Log in Log in  Search Search
You are here: opti-pack > X - Finland

X - Finland

Pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi (94/62/EY ja 2004/12/EY) ja kuusi standardia EN 13427-13432 asettavat perusvaatimukset kaikille pakkauksille, joita markkinoidaan EU:ssa joko tyhjinä tai tuotteiden kanssa. Mutta standardit eivät anna kaikissa tapauksissa tarkkoja ohjeita pakkausten optimoinnista.  OPTI-PACK on pohjoismainen projekti, joka antaa käytännön menetelmiä teollisuudelle.

OPTI-PACK antaa ohjeita sellaisten pakkaus-tuote-suunnittelumenetelmän osa-alueiden optimoimiseksi, joille yrityksellä ei ole muita optimointi- tai dokumentointimenetelmiä. OPTI-PACK koostuu useista nettisivuista:

  • Rakenteen kuvaus on System-osassa. Se antaa taustatietoja EU:n pakkaus- ja pakkausjätedirektiivistä ja standardeista ja yleisesittelyn siitä, kuinka perusvaatimusten arviointi voidaan tehdä.
  • Toolbox-osassa on joukko erilaisia arviointimenetelmiä teorioineen ja perusteluineen.  Käsikirja on oppikirja, jonka avulla yritykset voivat päivittää teknologiaansa ja se on suunniteltu käytettäväksi sekä arviointiprosessin alussa että uusien henkilöiden tullessa tehtäviin. Toolbox sisältää:
    • Equipment for packaging assessment- osa sisältää ohjeita tarvittavien laitteiden hankkimiseksi, jos arviointimenetelmässä tarvitaan laitteita.  Nämä nettisivut antavat esimerkkejä sekä ostettavissa että vuokrattavissa olevista ammattimaisista testauslaitteista, mutta myös yksinkertaisista taloudellisista laitteista. Nämä nettisivut on tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun järjestelmää aletaan soveltamaan yrityksessä.
    • Prosedure and checklists -osassa on useita päivittäistä pakkaussuunnittelua helpottavia osia. Nämä nettisivut sisältävät joukon kopioitavia taulukoita, jotta varmistetaan, että kaikki arvioinnin osaset on toteutettu. Taulukoissa on tilaa kirjata arviointitulokset optimointiprosessin dokumentointia varten.

Toolbox on itse asiassa lista eri arviointimenetelmistä. Yritykset voivat valita eri menetelmien välillä, mutta niiden tulee arvioida jokainen menetelmä erikseen, käyttötarpeen mukaan. Käyttäjän tulee huomioida, ettei yksikään menetelmä ole täydellinen.

Optimointimenetelmä on parhaan mahdollisen tuloksen etsimistä. Yksinkertaiset menetelmät voidaan toteuttaa vähin voimavaroin, mutta ne voivat samanaikaisesti olla epätarkkoja. Väärin tehty optimointi voi aiheuttaa joko liian heikon pakkauksen ( = pilaantuneita tuotteita = epäonnistumiskustannuksia ja maineen menetystä) tai liian vahvan pakkauksen ( = pakkauskustannuksia ja kuljetuskustannuksia).

Jokainen tuote tai yritys on oma erityinen tapauksensa eikä mikään ohjeistus voi kehittää yhtenäistä optimointimenetelmää kaikille. OPTI-PACK tarjoaa yrityksille listan käyttökelpoisista menetelmistä ja yritysten tulee valita listasta tarvitsemansa tai kehittää muita menetelmiä. Käyttäjän tulee huomioida, ettei OPTI-PACKin lista menetelmistä ole täydellinen.

NIF


 See also