Logo: opti-pack, link to front pageLogo: opti-pack, link to front page
opti-pack
 Dansk Dansk   Print Print  Log in Log in  Search Search
You are here: opti-pack > X - Finland

X - Finland

NIF

OPTI-PACK on Nordisk Industrifondin (Nordic Innovation) rahoittama yhteispohjoismainen projekti, jonka tarkoituksena on:

§  Tukea yrityksiä toimimaan Euroopan pakkaus- ja pakkausjätedirektiivien (94/62/EY ja 2004/12/EY) ja kuuden harmonisoidun CEN standardin (EN 13427-13432) mukaisesti

§  Tukea kansallisia viranomaisia toteuttamaan ja valvomaan edellä mainittuja direktiivejä ja standardeja.

§  Kehittää teollisia menetelmiä EN 13428 mukaiseen tarkasteluun (pakkausten optimoinnin 10 toimivuuskriteeriä).

Pohjoismaiset yritykset, yhdistykset ja tutkimuslaitokset ovat kehittäneet OPTI-PACKin osat useissa kansallisissa projekteissa Islannissa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa.  OPTI-PACK on yhdistänyt tämä osat yhteiseksi pohjoismaiseksi osaamiseksi.

Suomalaiset ohjeet pakkausten direktiivinmukaisuuden osoittamiseksi

1.      Hanki tarvitsemasi standardit. SFS-EN 13427-13431:2004 ja SFS-EN13432:2000 ovat saatavissa myös suomenkielellä:

o    Suomen Standardisoimisliitto SFS, Maistraatinportti 2, PL 116, 00241 Helsinki, tel. 09-149 9331, www.sfs.fi  http://sales.sfs.fi 

2.      Käytä ainakin standardeja SFS-EN 13427:2004 ja SFS-EN 13428:2004 ja vähintään yhtä standardeista SFS-EN 13430:2004, SFS-EN 13431:2004 ja SFS-EN13432:2000. Mikäli arvioitava pakkaus(järjestelmä) on uudelleenkäytettävä/-täytettävä, käytä lisäksi standardia 13429:2004.

o    Käytä standardien esimerkkikaavakkeita arvioinnin tekemiseksi.

o    Kirjoita arvioimiesi pakkausten osalta direktiivinmukaisuusväittämä. Väittämän voi tehdä standardin SFS-EN 13427:2004 liitteen B mukaisella kaavakkeella.

o    Säilytä väittämäsi perusteena oleva dokumentointi vaaditun ajan mahdollista viranomaistarkistusta varten.

3.      OPTI-PACKin kotisivuilta löydät kaavakkeiden täyttöohjeita ja vastauksia moniin kysymyksiin. 

4.      OPTI-PACKin Toolbox sisältää mm. erilaisia testausmenetelmiä, mikäli tarvitset sellaisia käyttöösi.

5.      Mikäli tarvitset lisäapua, ota yhteyttä: Pakkausteknologia – PTR ry, ptr.ry@pakkausteknologia-ptr.fi

 DownloadIntroduction to OPTI-PACK (110 KB) 

OPTI-PACKin toimivat organisaatiot ovat:

OPTI-PACK on Nordisk Industrifondin (Nordic Innovation) rahoittama yhteispohjoismainen projekti, jonka tarkoituksena on:

§  Tukea yrityksiä toimimaan Euroopan pakkaus- ja pakkausjätedirektiivien (94/62/EY ja 2004/12/EY) ja kuuden harmonisoidun CEN standardin (EN 13427-13432) mukaisesti

§  Tukea kansallisia viranomaisia toteuttamaan ja valvomaan edellä mainittuja direktiivejä ja standardeja.

§  Kehittää teollisia menetelmiä EN 13428 mukaiseen tarkasteluun (pakkausten optimoinnin 10 toimivuuskriteeriä).

Pohjoismaiset yritykset, yhdistykset ja tutkimuslaitokset ovat kehittäneet OPTI-PACKin osat useissa kansallisissa projekteissa Islannissa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa.  OPTI-PACK on yhdistänyt tämä osat yhteiseksi pohjoismaiseksi osaamiseksi.

Suomalaiset ohjeet pakkausten direktiivinmukaisuuden osoittamiseksi

1.      Hanki tarvitsemasi standardit. SFS-EN 13427-13431:2004 ja SFS-EN13432:2000 ovat saatavissa myös suomenkielellä:

o    Suomen Standardisoimisliitto SFS, Maistraatinportti 2, PL 116, 00241 Helsinki, tel. 09-149 9331, www.sfs.fi  http://sales.sfs.fi 

2.      Käytä ainakin standardeja SFS-EN 13427:2004 ja SFS-EN 13428:2004 ja vähintään yhtä standardeista SFS-EN 13430:2004, SFS-EN 13431:2004 ja SFS-EN13432:2000. Mikäli arvioitava pakkaus(järjestelmä) on uudelleenkäytettävä/-täytettävä, käytä lisäksi standardia 13429:2004.

o    Käytä standardien esimerkkikaavakkeita arvioinnin tekemiseksi.

o    Kirjoita arvioimiesi pakkausten osalta direktiivinmukaisuusväittämä. Väittämän voi tehdä standardin SFS-EN 13427:2004 liitteen B mukaisella kaavakkeella.

o    Säilytä väittämäsi perusteena oleva dokumentointi vaaditun ajan mahdollista viranomaistarkistusta varten.

3.      OPTI-PACKin kotisivuilta löydät kaavakkeiden täyttöohjeita ja vastauksia moniin kysymyksiin. 

4.      OPTI-PACKin Toolbox sisältää mm. erilaisia testausmenetelmiä, mikäli tarvitset sellaisia käyttöösi.

5.      Mikäli tarvitset lisäapua, ota yhteyttä: Pakkausteknologia – PTR ry, ptr.ry@pakkausteknologia-ptr.fi

 >>>>>TABLE>


Yhdistykset: Tutkimuslaitokset: Yritykset: 
Denmark
Suomi
 • UPM Kymmene
 • Valio
 • Huhtamäki
 • Fazer
 • StoraEnso
 • Danisco
 • Borealis
 • Amcor Flexibles Finland
 • Iceland
  Norway
 • Elopak
 • Rieber&Søn ASA-Foods
 • Orkla Foods - Stabburet
 • TINE BA
 • NoK (Næringslivets emballasjeoptimerings Komite
 • Sweden
 • AstraZeneca
 • CHW Technology
 • Rexam
 • StoraEnso
 • Superfos Packaging
 • TetraPak
 •  See also